Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
- životopis
- bibliografia
- použitá literatúra
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

 

      Sedemstoosemdesiate výročie vzniku Šaštína bolo podnetom na napísanie Náčrtu geografie Šaštína-Stráží. Geografická metóda ako postup poznávania výsledkov súvisiacich častí vied dáva spoznať celok krajiny nášho mesta. Tento zemepisný komplex ukazuje krajinu Šaštína-Stráží v jej fyzicko-geografickej a socio-ekonomickej charakteristike. Pre nedostatok výsledkov parciálnych výskumov vied môžem len v základných črtách hovoriť o geografii Šaštína-Stráží. A to: analógiou výsledkov jednotlivých výskumov v blízkom okolí šaštínsko-strážskeho územia na Záhorskej nížine, v Chvojnickej pahorkatine a inde.
      Nazdávam sa, že podnietim lásku občanov k svojmu mestu a vzbudím záujem o vlastivedné vedomosti svojej krajiny a jej ochranu. Toto je najvlastnejšou etickou starosťou správy nášho mesta.
      Službou tejto práce chcem urobiť radosť pútnikom do národnej svätyne Slovákov, ktorí si tu ctia Pannu Máriu Sedembolestnú ako hlavnú patrónku Slovenska.
      Kiežby táto práca prispela aj k rozvoju cestovného ruchu a napomohla turistike v našom meste. Ako salezián venujem túto prácu na Božiu slávu Panne Márii šaštínskej. Veď ona tu vykolísala dielo svätého Jána Bosca na Slovensku.
      Každému, kto mi pomohol pri tvorbe tejto práce ďakujem.

 

      RNDr. Zoltán Schmidt, CSc.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.