Hlavná stránka
Historický vývoj
Obyvateľstvo
Biogeografia
Hospodárstvo
Kultúra
Bazilika
Pamätihodnosti
Fotogaléria
Zoltán Schmidt
Návštevná kniha
Zaujímavé linky
Šaštínsky adresár
Pre webmasterov
 

e-mail: info@sastin.sk

posledná aktualizácia
27. 12. 2016

Vítame Vás na stránkach mesta Šaštín - Stráže

 Tieto stránky nie sú oficiálnymi stránkami mesta Šaštín - Stráže. Vznikli zo súkromnej iniciatívy ako nezávislé stránky v snahe poskytnúť základné informácie o meste a jeho okolí.

      História Šaštína - Stráží siaha do 13. storočia. Najstaršia zachovaná písomná zmienka pochádza z roku 1218, kde sa Šaštín uvádza v súvislosti s darovaním lebényenského kláštora Imrichom II. györovskému rodu.

      Za mesto bol Šaštín - Stráže vyhlásený 1. septembra 2001.

      Zemepisná poloha Šaštína - Stráží je daná súradnicami: 17°09´ východnej zemepisnej dĺžky a 48°30´ severnej zemepisnej šírky.

      Najvyššia nadmorská výška je v Strážach 256 m n.m. (Vinohrádky, najnižšia v Myjavskej nive, 165 - 170 m n.m. V Šaštíne smerom na juh nadmorské výšky kolíšu od 183 m n.m. do 205 m n.m.

      Viac ako polovicu územia Šaštína - Stráží zaberá nížina, z ktorej v Strážach vystupuje pahorkatina. Obidve geomorfologické jednotky patria k alpsko - himalájskej horskej sústave. Nížina s Myjavskou nivou je súčasťou najsevernejšej, severozápadnej časti Záhorskej nížiny. Oblasť Záhorskej nížiny patrí do provincie Viedenskej kotliny Západopanónskej panvy. Pahorkatina je juhozápadnou časťou Chvojnickej pahorkatiny, ktorá je podoblasťou Záhorskej nížiny.

      Rozloha šaštínsko-strážskeho územia meria 4195,05 ha. Z nej má Šaštín 2499,62 ha a Stráže 1695,43 ha.

      Počet obyvateľov (k 1.5.2003) : 4934, z toho 2467 mužov i žien.

           Základné texty boli prevzaté z publikácie RNDr. Zoltán Schmidt, CSC.: Náčrt geografie Šaštína - Stráží.

Autorské práva vyhradené. Akékoľvek rozmnožovanie textov, fotografií a iného obsahu je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom.